МАТЕРИЈАЛИ ЗА ОБУКА

Courses

Основи на дигиталните технологии: што треба да знаете за Интернет

Научете ги основите на дигиталните технологии: да можете да користите пребарувач, да се поврзете на интернет и да имате безбедни лозинки.
Нашиот модул ги вклучува следните единици:

Единица 1.1: ABC на Интернет
Секција 1.1.1. Вовед: како да се поврзете на Интернет
Секција 1.1.2. Преку WI-FI
Секција 1.1.3. Преку етернет кабел

Секција 1.2 Пребарувач и алатки за пребарување. Некои примери
Единица 1.2.1. Вовед
Секција 1.2.2. Апликации за пребарувачи
Секција 1.2.3. URL на веб-страница
Секција 1.2.4. Што е пребарувач?
Секција 1.2.5. Алатки за назад, напред и освежување
Секција 1.2.6. Корисни веб-страни: Youtube и DailyMotion
Секција 1.2.7. Корисни веб-страни: Imgur
Секција 1.2.8. Корисни веб-страни: Википедија

Единица 1.3: Безбедно сурфање на Интернет. Кратко објаснување на социјалните мрежи
Секција 1.3.1 Вовед
Секција 1.3.2. Популарни социјални мрежи
Секција 1.3.3. Корисничко име
Секција 1.3.4. Корисничко име и лозинка

Кликнете за да погледнете

Безбедност и креативност на Интернет: Што има да се научи?

На крајот од овој модул, ќе ја зголемите свеста за безбедноста на интернет во дигиталниот свет на културата. Овој модул ќе се фокусира на:

Единица 2.1 Најчести измами преку Интернет: примери на најчести измами на Интернет, заштита на вашите информации на интернет.
- Секција 2.1.1. Вовед
- Секција 2.1.2. Оглас за вработување
- Секција 2.1.3. Банкарска измама
- Секција 2.1.4. Купување на интернет
- Секција 2.1.5. Производи од трети страни
- Секција 2.1.6. Наследување преку whatsapp
- Секција 2.1.7. Лажен СМС од вашата банка
- Секција 2.1.8. Измама со лотарија
- Секција 2.1.9. Лажни добротворни цели

Единица 2.2. Online безбедност во културниот свет, како да избегнете измами специфични за културниот свет (лажни билети, хакирање или фишинг)
- Секција 2.2.1 Како функционираат измамниците?
- Секција 2.2.2. Чекори за да се заштитите себеси
- Секција 2.3. Совети за безбедност на Интернет
- Секција 2.3.1. Како да поставите безбедна лозинка?

Кликнете за да погледнете

Дигитален идентитет и online репутација

На крајот од овој модул, ќе:
Ќе научите што треба да знаете за вашиот дигитален идентитет и интернет репутација.
Модулот се фокусира на:
Секција 3.1. Доктор Џек и Мистер Хајд (Кои сте вие и другите на интернет и како да се заштитите?)
Секција 3.1.1 Вовед
Секција 3.1.2. Кражба на идентитет: што ќе се случи ако ви го украдат идентитетот?
Секција 3.2.3. Кражба на профил: што ќе се случи ако ги користат вашите профили? Неколку совети како да го избегнете тоа.
Секција 3.2.4. Дополнителни совети

Кликнете за да погледнете

Што претставува GPDR?

На крајот од овој модул ќе:
● Дознаете за GDPR;
Позадина, размер и опсег…
● Стекнете свест за вашите (дигитални) права;
Право да се биде заборавен
● Разберете што се колачиња и која е нивната цел.
Кога се штетни и кога не се…

Кликнете за да погледнете

Комуникација на социјалните медиуми за култура и креативност

Овој модул има за цел да ги развие знаењата и вештините на корисниците за тоа како да ги користат социјалните медиуми за комуникација и промоција на културата и креативноста. Повозрасните корисници ќе се запознаат со алатките за социјални медиуми, културните ресурси на социјалните медиуми кои ќе им овозможат лесна навигација и откривање културни и комуникациски можности.

Кликнете за да погледнете

Културни можности на интернет

Овој модул има за цел да ги развие знаењата и вештините на корисниците за тоа како да ги користат социјалните медиуми за комуникација и промоција на културата и креативноста. Повозрасните корисници ќе се запознаат со алатките за социјални медиуми, културните ресурси на социјалните медиуми кои ќе им овозможат лесна навигација и откривање културни и комуникациски можности.

Кликнете за да погледнете

Закани и предизвици на социјалните медиуми: што треба да правите, а што не?

Овој модул има за цел да ги развие знаењата и вештините на корисниците за тоа како да ги користат социјалните медиуми за комуникација и промоција на културата и креативноста. Повозрасните корисници ќе се запознаат со алатките за социјални медиуми, културните ресурси на социјалните медиуми кои ќе им овозможат лесна навигација и откривање културни и комуникациски можности.

Кликнете за да погледнете

Создавање дигитална содржина. Интегрирање и преработка на дигитална содржина.

● Информирање за бесплатен софтвер за едитирање видеа.
● Креирањее композиција со видеа и слики.
● Едитирање на видеа преку додавање на музика, наслови и транзиции.
● Информации за бесплатната програма за уредување фотографии PIXLR.
● Промена на позадината на слика.
● Корекција на карактеристиките на сликата (контраст и светлина), како и грешките и црвените очи.

Кликнете за да погледнете

Како да се идентификуваат информации што недостасуваат и лажни вести на интернет во културен контекст

До крајот на овој модул ќе стекнете знаење за препознавање на лажни вести и информации што недостасуваат, како и безбедност на интернет во културен контекст.
Модулот се состои од четири единици кои обезбедуваат информации поврзани со темата во различни секции. Различни активности и знаења се поддржани со примери за подобро разбирање на материјалот, описни фотографии и корисни линкови за проширување на вашето знаење на темата.
Корисниците ќе имаат можност да се запознаат со безбедност на интернет во културен контекст како и со online сигурност. Можните online безбедносни закани ќе бидат претставени преку објаснувања за различните видови закани како што се: малициозен софтвер, фишинг, напади на лозинка итн.
Корисниците ќе можат да:
● Да го разберат значењето на безбедноста и сигурноста на интернет;
● Да направат разлика меѓу лажни вести, дезинформации и информации што недостасуваат;
● Да користат различни совети во однос на онлајн безбедноста во културен контекст.

Кликнете за да погледнете

Никогаш не е доцна да ... Трошите пари за култура, удобно седнати во вашата фотелја

По успешното завршување на курсот, корисникот ќе може:
- Да ја оцени вредноста на одредена услуга/добро пред да ја купи преку платформа за интернет купување.
- Безбедно да купувате на интернет. Корисникот ќе биде свесен за основната безбедност за безбедно интернет купување.
- Да научите кои лични податоци се неопходни за купување на интернет, а кои не.
- Да ја препознаете важноста на одредбите и условите на веб-страните (вклучувајќи ја политиката за приватност, условите за испорака итн.).
- Да запознаете различни начини на плаќање преку интернет. Корисникот ќе биде свесен за најчестиот и најбезбедниот начин на плаќање за економски трансакции на интернет.

Кликнете за да погледнете

Платформи кои промовираат култура и нивен начин на функција

● Дознајте што е „емитување“ и како функционира;
● Научете за разликата помеѓу емитување и емитување во живо;
● Дознајте кои се главните платформи за стриминг и за можностите што ги нудат за уживање во различни културни содржини;
● Дознајте за пристапноста на платформите за емитување во однос на евентуалните надоместоци за претплата;
● Дознајте за посебен случај на платформа за емитување која обезбедува висококвалитетни програми кои се бесплатни и можат да се најдат на 6 различни јазици.

Кликнете за да погледнете

Интеракција со дигитална технологија за забава и култура

До крајот на овој модул, ќе имате можност:
• Да се запознаете со нови ИТ услуги за ваша забава
Читање книги, уживање во музика, повторно гледање на вашиот омилен филм...
Да откриете нови решенија за дигитално плаќање
На сигурен и доверлив начин
• Да го погледнете рамката DigComp 2.1
Официјална рамка на ЕУ за образование и обука за дигитални вештини за сите граѓани на ЕУ

Кликнете за да погледнете

Курсевите ќе се фкоусираат на 5 теми идентификувани во S.O.S Creativity како клучно важни за дигиталните вештини на возрасните со ниски квалификации:

  • Културна и медиумска писменост што е можност за идентификување и користење на различни видови на културни ресурси на интернет, алатки за креативност и медиуми. Конзорциумот ќе развие и собира упатства за да им овозможи на возрасни ИТ корисници да користат бесплатни онлајн културни ресурси и алатки за креативност. Овие содржини за обука исто така ќе овозможат дигитална архива на интернет и пакет алатки на културни ресурси и креативни алатки.
  • Заштита на лични податоци што ќе им обезбеди на крајните корисници ефективни алатки, упатства, јасно објаснување за заштита и унапредување на заштитата на личните податоци и правата на субјектите на податоците при сурфање на Интернет, користење културни содржини, од мобилни телефони или лаптоп или користење апликации.
  • Економски трансакции што ќе им овозможат на крајните корисници стратегија за нивна заштита при извршување на економска трансакција преку интернет и ќе ги освестат за потенцијалните ризици и некласифицирани напади врз нивниот компјутер и други дигитални уреди. Многу често кога на возрасни ИТ корисници им се продаваат е-книги, културни содржини или креативни алатки, тие се во ситуација да бидат лесно измамени со драматични економски и лични последици.
  • Безбедност преку интернет што ќе развие основни концепти потребни за проценка и заштита на системите за безбедност на информациите за да возрасните ИТ корисници станат свесни за потенцијалните измами или кражби со кои што би можеле да се соочат на интернет при користење или пребарување на културни ресурси.
  • Дигитален идентитет и репутација на интернет што ќе oобезбеди информации што треба и не треба, како што се: Не користете јавни компјутери, Поставете силна и сложена лозинка, Проверете дали користите безбедна интернет врска итн. за да го заштитите дигиталниот идентитет.