Основи на дигиталните технологии: што треба да знаете за Интернет


Форма за повратен одговор    |       Аудио    |    Превземете ја содржината / / / Игра
  VIDEOSABC на Интернет. Поврзување на компјутер на интернет со помош на кабел или лозинка за Wi-Fi

Резултати & Цели Кликнете за да прочитате  

На крајот од овој модул ќе можете да:

 

Научете ги основите на дигиталните технологии: да можете да користите пребарувач, да се поврзете на интернет и да имате безбедни лозинки.

Нашиот модул ги вклучува следните единици:

 

  • АБЦ на интернет. Поврзување на компјутер на интернет со помош на кабел или лозинка за Wi-Fi

  • Пребарувач и алатки за пребарување. Некои примери
  • Безбедно сурфање на Интернет (Кратко објаснување за социјалните мрежи) Регистрирање на веб-локација

ABC на Интернет. Поврзување на компјутер на интернет со помош на кабел или лозинка за Wi-FiКликнете за да прочитате  

Пред да започнете со користење на интернет, треба да знаете дали сте поврзани или дури и дали имате можност да бидете поврзани на интернет.

Вашиот телефонски оператор може да ви ја обезбеди оваа услуга и техничар ќе инсталира рутер директно во вашиот дом.

Овој електронски уред се користи за поврзување на Интернет со вашиот компјутер.

Двата главни начини за поврзување на вашиот компјутер со рутерот се преку Wi-Fi или етернет кабел.

Преку WifiКликнете за да прочитате  

Бежичен интернет (Wi-Fi): Сите лаптопи имаат опција за бежично поврзување на интернет.

Одете во „Интернет поставки“ и проверете дали е овозможен пристап до бежичен интернет (Wi-Fi).

Потоа кликнете на „Прикажи достапни мрежи“.

Ќе се појави листа на можни мрежи (во зависност од бројот на мрежи околу вас). Треба да бидете оддалечени најмалку 10 метри од рутерот за да бидете сигурни дека ја гледате вашата мрежа на листата.

На долниот дел од вашио рутер, или на хартија или налепница што доаѓа со него, треба да стои името на вашата мрежа и лозинката.

Во листата со достапни мрежи, кликнете на вашата мрежа и притиснете „Поврзи се“, а потоа внесете ја лозинката.