НЕКОИ НАШИ РЕЗУЛТАТИ!

АЛАТКА ЗА САМО ОЦЕНУВАЊЕ

Пробајте го нашиот Тест за само-оценување (SAT), лесна за употреба онлајн алатка за проценка на вашата свесност за онлајн безбедност.

ОЕР МАПИРАЊЕ НА КУЛТУРНИ РЕСУРСИ

Во оваа секција ќе најдете бесплатни онлајн културни ресурси и креаетивни алатки

ИЗВЕШТАЈ ОД МАПИРАЊЕ НА ДИГИТАЛНИ ВЕШТИНИ

Извештајот од мапирање на дигитални вештини се состои од недостатоци на вештини поврзани со ниската свесност за онлајн ризици.