NIEKTÓRE Z NASZYCH WYNIKÓW!

NARZĘDZIE SAMOOCENY

Wypróbuj nasz test samooceny (SAT), proste narzędzie online do oceny świadomości bezpieczeństwa w Internecie.

MAPOWANIE ZASOBÓW KULTUROWYCH OER

W tej sekcji znajdziesz bezpłatne internetowe zasoby kulturalne i narzędzia kreatywności

RAPORT MAPOWANIA UMIEJĘTNOŚCI CYFROWYCH

Raport mapowania umiejętności cyfrowych zawiera luki w umiejętnościach związane z niską świadomością zagrożeń w internecie.

ODKRYJ PROJEKT SOS CREATIVITY

Technologie informacyjno-komunikacyjne znacząco przyczyniły się do zmiany naszego codziennego życia i zastapiły listy wiadomościami e-mail, zakupy na rynku zakupami online, aplikacje i automatyczne odpowiedzi wsparciem technicznym dla klienta...