STOWARZYSZENI PARTNERZY

Platforma SOS Creativity ma służyć jako wirtualna społeczność.

Zaangażowanie partnerów stowarzyszonych ma zasadnicze znaczenie dla zwiększenia wpływu i wartości projektu SOS Creativity. Partnerom stowarzyszonym oferowana będzie w nagrodę za ich zaangażowanie i wkład, widoczność we wszystkich działaniach projektowych (w szczególności w zakresie rozpowszechniania), wczesny dostęp do wyników projektu oraz bycie wymienionym na Platformie OER.