NASI PARTNERZY

SOS Kreatywność zrzesza 8 partnerów z 6 krajów reprezentujących stowarzyszenia, które mają w swojej ofercie inicjatywy kulturalne (np. Arrabal ze swoją Malaga Más Bella oraz specjalistyczne szkolenia informatyczne dla dorosłych w zakresie ICT i kompetencji cyfrowych; IAL z różnymi warsztatami kulturalnymi dedykowanymi uczącym się dorosłych lub trenerom ), a także specjalne szkolenia skierowane do dorosłych, aby umożliwić im korzystanie z warsztatów kulturalnych i treści internetowych, tak jak ma to miejsce w przypadku e-seniorów we Francji, a także kształcenie i szkolenie artystyczne, kształcenie dorosłych, organizacje pozarządowe, integracja społeczna. Taka różnorodność pozwala SOS Kreatywność na budowanie uzupełniającej się wiedzy, umiejętności i zdolności.