AKTUALNOŚCI

2022-02-08

Projekt SOS Kreatywność wspiera Dzień Bezpiecznego Internetu

We wtorek 8 lutego 2022 r. na całym świecie odbędzie się 19-a edycja Dnia Bezpiecznego Internetu. Pod hasłem „Razem na rzecz lepszego internetu” dzień ten wezwie wszystkie zainteresowane strony do wspólnego działania, aby internet stał się bezpieczniejszym i lepszym miejscem dla wszystkich. Dzień Bezpiecznego Internetu wykroczył poza swoją tradycyjną strefę geograficzną i jest obecnie obchodzony w około 200 krajach i terytoriach na całym świecie

Od cyberprzemocy przez sieci społecznościowe po tożsamość cyfrową, każdego roku Dzień Bezpiecznego Internetu ma na celu podnoszenie świadomości na temat pojawiających się problemów online i bieżących obaw.

S.O.S. Kreatywność Projekt Erasmus+ ma na celu wspieranie rozwoju kluczowych kompetencji informatycznych dla dorosłych, aby umożliwić im korzystanie z ofert kulturalnych i treści artystycznych dostępnych w Internecie. Projekt ma na celu wsparcie tej inicjatywy, ponieważ jest ona niezwykle zgodna z jej celami i potrzebami docelowymi, ponieważ zwiększa poziom świadomości seniorów w zakresie potencjalnych i zagrożeń sieci, takich jak phishing, oszustwa, fałszywe wiadomości, naruszenie prywatności, zniesławienie, itp.

Dzień Bezpiecznego Internetu zachęca wszystkich do przyłączenia się do ruchu, do uczestnictwa i jak najlepszego wykorzystania potencjału Internetu celem zbliżania ludzi. Dzięki globalnemu podejściu, opartemu na społeczności, Dzień Bezpiecznego Internetu zachęca wszystkich do zebrania się i odegrania swojej roli.

W szczególności moduły szkoleniowe SOS Kreatywność dotyczące umiejętności cyfrowych osób dorosłych o niskich kwalifikacjach stanowią ważne wsparcie dla tej inicjatywy. Moduły zostaną podzielone na następujące 5 obszarów tematycznych: Umiejętność korzystania z kultury i mediów, Ochrona danych osobowych, Transakcje gospodarcze, Bezpieczeństwo w Internecie, Tożsamość cyfrowa.

Aby być na bieżąco z naszymi postępami, odwiedź oficjalną stronę projektu: https://www.soscreativity.eu