AKTUALNOŚCI

Download the SOS CREATIVITY Infographics
Download the SOS CREATIVITY Flyer
2022-07-28

SOS Kreatywność: wzmacnianie umiejętności cyfrowych seniorów W przygotowaniu wytycznych instrukcji do przyszłego wykorzystania

Od marca 2021 r. strategiczne partnerstwo SOS Kreatywność – międzynarodowe konsorcjum reprezentowane przez osiem organizacji z sześciu państw członkowskich – współpracuje w celu opracowania nowych zasobów szkoleniowych i metodologii zwiększania umiejętności i biegłości w zakresie ICT u seniorów. Dotychczas realizacja projektu doprowadziła do następujących rezultatów – konkretnych rezultatów projektu, które są dostępne do bezpłatnych konsultacji za pośrednictwem oficjalnej Platformy Otwartej Edukacji: https://www.soscreativity.eu/index.php


1. Utworzenie samej strony internetowej projektu: cyfrowe repozytorium aktualności, materiałów i zasobów szkoleniowych dostarczonych przez partnerów w trakcie realizacji. Dostęp do platformy nie wymaga żadnych danych logowania, aby maksymalnie ułatwić użyteczność zawartych w niej treści oraz cyfrową tożsamość projektu wśród odpowiednich interesariuszy i grup interesu. Każdy przesłany plik jest tłumaczony na wszystkie języki urzędowe krajów reprezentowanych przez organizację uczestniczącą, aby ułatwić przeglądanie nawet osobom nie mającym znajomości języka angielskiego.
SOS Narzędzie do samooceny : skrojony na miarę algorytm obliczający poziom świadomości zagrożeń IT użytkowników grupy docelowej w zakresie dostępnych zasobów kulturowych online. Indeks IT będzie instrumentem pozwalającym osobom dorosłym ocenić ich świadomość w zakresie zagrożeń informatycznych związanych z ofertami kulturalnymi. Narzędzie samooceny SOS nie będzie wskaźnikiem statystycznym, ale narzędziem operacyjnym wspierającym rozwój ukierunkowanych rozwiązań szkoleniowych dla dorosłych.
Mapowanie zasobów kulturowych SOS : międzynarodowa ocena bezpłatnych zasobów kulturowych i narzędzi kreatywności, które są już dostępne online w każdym z krajów partnerskich, mająca na celu ekstrapolację i przechwycenie tych umiejętności i kompetencji cyfrowych, których osoby starsze  mogą potrzebować, aby je jak najlepiej wykorzystać, oraz dogłębną analizę fenomenologii na stopień przepaści cyfrowej wśród osób dorosłych o niskich kwalifikacjach w zakresie ICT.
Program szkolenia SOS dotyczący podstawowych umiejętności informatycznych dla osob starszych o niskich kwalifikacjach cyfrowych: łącznie 12 modułów szkoleniowych, zaprojektowanych i opracowanych w celu zapewnienia kilku podstawowych efektów uczenia się określonych we wniosku projektowym:

Podstawy korzystania z kultury i mediów
Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo online
Transakcje gospodarcze
Tożsamość cyfrowa
Każdy z modułów szkoleniowych jest dostosowany do zapewnienia łatwych do oceny i gotowych do użycia materiałów budujących umiejetności, które mogą pomóc grupie docelowej w zdobywaniu nowej wiedzy i kompetencji w celu bezpiecznego, skutecznego i wydajnego przeglądania sieci. 

Każdy z tych modułów został dostarczony w wersji pilotażowej, a ogólne programy nauczania dotarły do ​​grupy 180 osób, reprezentujących zarówno użytkowników docelowych, jak i ogólnie STKH (tj. profesjonalistów działających w dziedzinie edukacji dorosłych).

Wyniki uzyskane z cyklu walidacji (tj. wrażenia słuchaczy i uczestników) zostały zebrane przez wszystkich partnerów po zakończeniu sesji szkoleniowych i udostępnione całemu konsorcjum w celu oceny i podsumowania zdobytych doświadczeń.

Te dane wejściowe zostaną uwzględnione w wytycznych instrukcjach projektu SOS do wykorzystania w przyszłości: ten dokument zagwarantuje możliwość przekazywania, ponieważ będą one narzędziem do kierowania nauczycielami i operatorami edukacji dorosłych, którzy zamierzają zaangażować się w proces podnoszenia świadomości i szkolenia użytkowników cyfrowych w zakresie bardziej świadomego korzystania z kulturalnych i kreatywnych zasobow ogólnie oraz w internecie i mediach społecznościowych biorac pod uwage zagrożenia i możliwości jako efekt uboczny.Wytyczne będą odnosić się zarówno do aspektów praktycznych, organizacyjnych, jak i do zagadnień podejścia i treści edukacyjno-pedagogicznych. Będą one bardzo przydatne, aby zachęcić do wprowadzenia kursów szkoleniowych SOS Kreatywność w ośrodkach lub organizacjach dla osób starszych.