AKTUALNOŚCI

Download the SOS CREATIVITY Infographics
Download the SOS CREATIVITY Flyer
2022-12-01

30 seniorów z miasta Mesagne na południu Włoch testowało „Platforme SOS Kreatywność”

W fazie testowania i walidacji platformy SOS Creativity i jej zawartości włoski partner Società Cooperativa Fuori Dal Sommerso zaangażował 30 seniorów z miasta Mesagne, zapraszając ich pojedynczo do biura organizacji. Sesje odbywały się między kwietniem a majem 2022 r. Każdy senior był prowadzony przez platformę przy wsparciu animatorów organizacji i zachęcany do wypróbowania jednego lub kilku autorskich treści szkoleniowych opracowanych w ramach projektu przez wszystkich partnerów konsorcjum.

 

Doświadczenie w testowaniu było ogólnie bardzo zadowalające zarówno dla seniorów, którzy mieli niezłą zabawę, przeglądając sekcje strony internetowej lub wypróbowując narzędzie do samooceny, jak i dla personelu Fuori Dal Sommerso, który miał szansę zapewnić innowacyjne interaktywne doświadczenie dla członków organizacji użytkownicy.

 

Jednocześnie prowadzący sesje mieli okazję zebrać od uczestników cenne informacje zwrotne na temat użyteczności platformy, jakości i kompletności materiałów szkoleniowych. Wśród innych komentarzy, w większości bardzo pozytywnych, seniorzy prosili również o bardziej interaktywne treści, takie jak gry i filmy. Zebrane opinie posłużą konsorcjum projektowemu nie tylko do dopracowania samej platformy, ale również do dostarczenia dokumentu zawierającego wytyczne, z których może skorzystać każdy praktyk, nauczyciel lub prowadzący szkolenie podczas korzystania z platformy z seniorami w przyszłości.