Комуникација на социјалните медиуми за култура и креативност


Форма за повратен одговор    |       Аудио    |    Превземете ја содржината / / / Игра
Комуникација на социјалните медиуми за култура и креативност

Резултати & Цели Кликнете за да прочитате  

До крајот од овој модул ќе можете:

  • Да се регистрирате и да ги направите вашите први чекори на секоја од претставените социјални мрежи

  • Да пребарувате и додавате/заследите вашите пријатели

  • Да додадете содржина и да дискутирате

ФејсбукКликнете за да прочитате  

Фејсбук е социјален медиум, кој е достапен и како мобилна апликација. Тоа им овозможува на корисниците да креираат личен профил, да поставуваат видеа со фотографии, да го споделат своето мислење, допаѓања и недопаѓања на фотографии, видеа, да испраќаат и примаат пораки и да остваруваат повици со или без видео.

 

Фејсбук нуди неколку можности:

▪ Поврзување со семејството и пријателите
▪ Да се рекламира и промовира бизнисот
▪ Да се соберат истомисленици во групи
▪ Активно да се разговара за различни теми
▪ Запознавање нови пријатели
▪ Да се најдат културни настани
▪ Да креирате културни и креативни настани
▪ Да се промовира културна и креативна работа
 

Како да се регистрирате?

Како да додадете пријател?

Како да се приклучите во група?

Како да напишете објава?

Како да испраќате пораки?

 

 

WhatsAppКликнете за да прочитате  

Им овозможува на две лица или на поголеми групи да разменуваат пораки, слики, видеа или аудио пораки преку интернет конекција и помеѓу различни земји.

 

Како да се регистрирате на WhatsApp?

Откако WhatsApp ќе се вклучи на компјутерот или ќе се отвори на телефонот, можете да се регистрирате со внесување на вашето име и телефонски број. Не можете да се регистрирате без телефонски број. Откако ќе се најавите на страницата или апликацијата, можете да ги пребарувате имињата на вашите контакти во полето за пребарување. Доколку вашите контакти се регистрирани на WhatsApp, можете да им испратите порака.

Како да испраќате фотографии, видеа и аудио на WhatsApp?

Ако сакате да испратите фотографија или видео, можете да кликнете на симболот за фотографија веднаш до полето за пораки. Ако сакате да испратите аудио порака, можете да кликнете на микрофонот и да продолжите да притискате додека вашата порака не заврши.

 

InstagramКликнете за да прочитате  

Instagram нуди можност за споделување фотографии или видеа веднаш и во период од 24 часа или помалку. Се користи на компјутер како и на телефон, потребно е да се регистрирате, а оваа регистрација може да се направи и со профилот на Facebook.

Како да се ресгистрирате?

Како да заследите и комуницирате?